Produceren, verdelen, consumeren: we moeten alles heruitvinden.

Boeren & Buren is één van de drijvende krachten achter de verandering van onze samenleving. Onze missie is om iedereen te voorzien van lekkere, lokale producten én om de duurzame landbouw van de toekomst te helpen ontwikkelen en ondersteunen. Samen met de producenten en de lokale Buurderij-Verantwoordelijken gaan wij deze uitdagingen aan en hebben we er het volste vertrouwen in dat we op een professionele manier en in alle openheid kunnen samenwerken.

Leuk dat je meedoet! Hier geven we een overzicht van de belangrijkste spelregels om samen ons netwerk op een goede manier uit te bouwen. Het team van Boeren & Buren, de Buurderij-Verantwoordelijke en de producenten aanvaarden samen de volgende verbintenissen:

 1. Organiseert regelmatige verkopen, selecteert het aanbod zorgvuldig (kwaliteit, diversiteit, prijs, afstand, aanwezigheid van basisproducten), en voorkomt tegelijk dat er onnodige of oneerlijke concurrentie tussen de Producenten ontstaat.
 2. Organiseert de bijeenkomsten in een ruim en aangenaam lokaal, dat de Boeren de gelegenheid biedt om hun producten in hygiënische en comfortabele omstandigheden te verdelen.
 3. Zorgt voor een permanente uitbreiding van het netwerk met nieuwe Buren om aan de Producenten een relevante afzetmarkt te bieden.
 4. Houdt de Buurderij levendig en dynamisch met de tools die het internetplatform biedt (berichten, prikbord, enz.), maar ook tijdens de bijeenkomsten (animatie, enz.) en daarbuiten (maaltijden, bezoek aan de Boeren, enz.).
 5. Neemt een welwillende en positieve houding aan tegenover de andere Buurderij-Verantwoordelijken in de regio; verwelkomt nieuwe Buurderijen op een positieve manier en gaat zo snel mogelijk met hen samenwerken.
 6. Brengt de Boeren en de Buren binnen een redelijke termijn op de hoogte van belangrijke beslissingen:
  • één maand voor een geannuleerde bijeenkomst
  • twee maanden voor het einde van de samenwerking met een Producent die zijn verbintenissen nakomt
  • drie maanden voor het sluiten van de Buurderij
 7. Vormt de brug tussen de Buren en de Boeren, door aan eenieder de verwachtingen en bekommernissen van de ander uit te leggen; en, in het algemeen, empathie aan de dag te leggen, goede ideeën te verspreiden en enthousiaste initiatieven aan te moedigen.
 8. Respecteert het privé-leven en de vrijheid van de Boeren en de Buren door hen niet te pas en te onpas te storen en hun persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de door Boeren & Buren vastgelegde.
 9. Zet de Producenten niet onder druk om te leveren wanneer hun minimale bestelhoeveelheid nog niet bereikt is.
 10. Onderhoudt regelmatig contact met het Boeren & Buurtteam, en verstrekt tijdig informatie over alle veranderingen i.v.m. de activiteiten van de Buurderij (lokaal, statuut, bankgegevens, Verantwoordelijke, enz.).
 1. Stelt lokale producten voor die zo dicht mogelijk bij de Buurderijen worden geproduceerd, en die rechtstreeks van boerderijen of lokale ambachtslieden komen die zijn ingeschreven op het platform.
 2. Communiceert duidelijk over de voorgestelde producten en hun eigenschappen, samenstelling, herkomst en de gebruikte productiemethoden; in het bijzonder door de beschrijvende fiches online zo goed mogelijk in te vullen.
 3. Verzekert de levering als de minimale bestelhoeveelheid bereikt wordt; en doet de moeite om deel te nemen aan het opstarten van nieuwe Buurderijen, meer bepaald door minimale bestelhoeveelheden te bepalen die haalbaar zijn.
 4. Verzekert zich er van dat elke Buur precies de bestelling ontvangt die werd geplaatst op de website.
 5. Levert en verdeelt de producten volgens de voorschriften en wetgeving over de hygiëne die van toepassing zijn, in het bijzonder wat de koelketen en verpakkingen betreft.
 6. Levert de producten zo vaak mogelijk rechtstreeks en persoonlijk, of vertrouwt deze taak toe aan een derde (niet de Buurderij-Verantwoordelijke), binnen het kader van de rechtstreekse verkoop.
 7. Zorgt er op de dag van de bijeenkomst voor dat de meest stipte Buren hun bestelling kunnen afhalen onder ideale omstandigheden en zonder dat ze hoeven te wachten.
 8. Bevordert de wederzijdse hulp en goede verstandhouding tussen de Producenten van het netwerk van Boeren & Buren.
 9. Draagt bij tot de levendigheid en dynamiek van de Buurderijen door een band te scheppen met de Buren en lokale Verantwoordelijken en mee de schouders te zetten onder de initiatieven van de Buurderijen (boerderijbezoeken, proeverijen buiten de bijeenkomsten, enz.).
 10. Informeert de Verantwoordelijke van een Buurderij op tijd als men de samenwerking wenst stop te zetten, en respecteert minstens de opzegtermijn van twee maanden.
 1. Selecteert de Buurderij-projecten in functie van hun geloofwaardigheid en slagingskansen, en zorgt in het bijzonder voor de goede geografische spreiding van de Buurderijen om rekening te houden met alle partijen in het netwerk; evenals het opleiden, bijstaan en aanmoedigen van de lokale Verantwoordelijken tijdens al hun activiteiten.
 2. Begeleidt de Boeren in de stappen die ze ondernemen op de website en als deel van het netwerk, en zorgt er daarbij voor dat hun vrijheid volgens de principes van de directe verkoop (vrijwillige deelname, vrije prijszetting) behouden blijft.
 3. Leidt en verbindt het Boeren & Burennetwerk zodat het levendig, professioneel, en verenigd blijft; en promoot het netwerk met dezelfde energie op het internet, in de media en bij de overheidsinstellingen.
 4. Aanvaardt enkel Producenten die aan hoevelandbouw en/of professionele ambachtelijke productie doen, die hun activiteit wensen te (her)lokaliseren met zorg voor het milieu en topkwaliteit.
 5. Creëert bewustwording rond de problemen in de landbouw en de ambachtelijke productie in het netwerk en bij het brede publiek.
 6. Verzekert de efficiënte uitbetaling van de Boeren en Verantwoordelijken, net zoals de eventuele terugbetaling aan de Buren; en neemt hierbij het nadeel van eventuele technische tekortkomingen ten gevolge van het online transactiesysteem op zich.
 7. Op een transparante wijze communiceren over de nieuwe diensten, meer bepaald met het oog op het behouden en lokaal ontwikkelen van de economische en sociale impact.
 8. Houdt rekening met de feedback van de gebruikers voor de regelmatige ontwikkeling van nieuwe diensten om zowel de commerciële aspecten als het sociale leven binnen het platform te verbeteren.
 9. Ziet erop toe dat de lokale dynamiek niet stilvalt wanneer een Verantwoordelijke van een Buurderij zijn activiteit wenst stop te zetten; maar begeleidt in plaats daarvan, het opstarten van een nieuwe en competente Verantwoordelijke of de creatie van een nieuwe Buurderij in de buurt.
 10. Behoudt een objectieve en welwillende positie wat betreft de geschillen die kunnen ontstaan tussen de Buren, Boeren of Verantwoordelijken.