Produir, distribuir, consumir: tot es pot reinventar. El Rusc Que Diu Sí! forma part de les nombroses iniciatives que acompanyen la societat en aquest canvi vital. La nostra xarxa té com a missió oferir una alimentació local i de qualitat i donar suport als productors i elaboradors locals oferint-los els medis necessaris per a la venda directa. Per estar a l'altura d'aquests reptes, els productors, els Responsables de Rusc i la nostra empresa han de confiar els uns en els altres, actuar amb transparència i professionalitat.

Acceptant aquest acord, assumim diferents compromisos.

 1. Organitzar vendes periòdicament i seleccionar l'oferta de productes amb criteri (qualitat, varietat, preu, distància, presència de productes bàsics), vigilant de no generar competència deslleial entre productors. Buscar nous productors per ampliar l'oferta de productes de la xarxa.
 2. Organitzar les distribucions en un local espaiós i agradable, on els productors puguin oferir els seus productes en condicions d'higiene i comoditat adequades.
 3. Enriquir constantment la xarxa de nous consumidors per oferir un mercat apropiat als productors.
 4. Coordinar les activitats del Rusc mitjançant les eines de la plataforma web (missatgeria, pàgina d'inici del Rusc, etc.) durant les distribucions (animació, etc.) i fora del local (organitzar àpats, visites als productors, etc.)
 5. Estar disposat a compartir l'experiència amb els altres Responsables de la zona; acollir els nous Ruscs i establir col·laboracions al més aviat possible.
 6. Informar els productors i consumidors de les decisions importants respectant els terminis següents:
  • un mes en cas d'anul·lar una distribució
  • dos mesos per finalitzar la col·laboració amb un productor que respecta els seus compromisos
  • tres mesos pel tancament d'un Rusc
 7. Actuar de pont entre consumidors i productors i explicar-los les expectatives i inquietuds d'uns i altres; en general, demostrar empatia, difondre les bones idees i fomentar les iniciatives entusiastes.
 8. Respectar la vida privada i la llibertat dels consumidors i productors: no molestar-los intempestivament, ni fer servir les seves dades personals amb fins que no estiguin relacionats amb El Rusc Que Diu Sí!
 9. No obligar els productors a lliurar els seus productes si no han assolit la comanda mínima.
 10. Mantenir contacte regular amb la Colmena Mamá i informar-la de qualsevol canvi relacionat amb l'activitat del Rusc (local, estatut, nom del Responsable, adreça de correu electrònic, etc.)
 1. Proposar productes locals propers als Ruscs, que provinguin directament d'explotacions agrícoles o d'elaboradors inscrits a la plataforma.
 2. Compartir informació clara sobre els productes proposats, detallant-ne la composició, les característiques, l'explotació d'origen i els mètodes de producció. Detallar aquesta informació al perfil del productor i a les fitxes dels productes tant amb descripcions com fotografies.
 3. Assegurar l'entrega dels productes si s'assoleix la comanda mínima; fer un esforç per ajudar els Ruscs que s'acaben d'obrir proposant comandes mínimes fàcilment assolibles.
 4. Assegurar-se que els consumidors reben la comanda exacta que han fet a través del web.
 5. Lliurar i distribuir els productes respectant la llei sanitària vigent, especialment pel que fa a la cadena de fred i l'embalatge.
 6. Vetllar perquè sigui el mateix productor que entregui els productes tan sovint com sigui possible, o confiar la tasca a una tercera persona (que no sigui el Responsable del Rusc) per mantenir-se sempre dins del marc de la venda directa.
 7. El dia de la distribució, vigilar que els consumidors més puntuals rebin les comandes sense haver-se d'esperar gaire i en les millors condicions possibles.
 8. Afavorir l'ajuda mútua i la bona entesa entre els productors de la xarxa d'El Rusc Que Diu Sí!
 9. Participar a les distribucions amb l'objectiu de crear vincles amb els consumidors i els Responsables i enfortir la comunitat. Apuntar-se a les activitats proposades pel Rusc com per exemple visites a la finca o degustacions durant les distribucions.
 10. Avisar el Responsable del Rusc en cas de voler finalitzar la col·laboració amb un període d'antelació de dos mesos.
 1. Seleccionar els projectes dels Ruscs en funció de la seva seriositat i possibilitats d'èxit, garantint, sobretot, la bona repartició de Ruscs pel territori per satisfer les necessitats de tota la xarxa; a més a més, formar, aconsellar i motivar els Responsables durant tot el procés.
 2. Assessorar els productors sobre com col·laborar amb la xarxa de Ruscs i com fer servir el web, protegint sempre la seva llibertat d'acord amb els principis de la venda directa (participació i preu lliures).
 3. Coordinar la xarxa de Ruscs per mantenir-ne la vitalitat, professionalisme i unió; promoure-la amb la mateixa energia a Internet, a la premsa i davant les institucions públiques.
 4. Incorporar a la xarxa només els productors i elaboradors que exerceixin la seva activitat de manera professional i que tinguin com a objectiu la venda directa i el contacte amb el consumidor final.
 5. Sensibilitzar la xarxa i el públic general sobre els problemes que afecten l'agricultura i l'elaboració artesanal de productes.
 6. Controlar que s'efectuïn els pagaments als productors i Responsables així com als reemborsaments als consumidors, i fer-se càrrec dels errors tècnics relacionats amb les transaccions online.
 7. Comprometre's a comunicar de manera transparent el cost de servei i els canvis relacionats a nous serveis.
 8. Tenir en compte els comentaris de millora de tots els integrants de la xarxa (productors, Responsables i consumidors) per desenvolupar nous serveis i millorar el comerç i la vida social de la xarxa.
 9. Vetllar perquè les dinàmiques creades al voltant d'un Rusc no cessin en cas que el Responsable de Rusc decideixi posar fi a la seva activitat; en aquest cas, ajudar a trobar un altre Responsable o crear un nou Rusc a prop.
 10. Adoptar una actitud oberta i objectiva en cas que sorgeixi cap problema entre els consumidors, els Responsables o els productors.